Psychologie

Psychosomatiek therapie

Volwassenen psychologie

Problemen die steeds terugkeren

Piekeren, angsten, gevoelens van somberheid, stress, nachtmerries, een negatief zelfbeeld, eetbuien, veel gedoe met anderen, of een kort lontje?

Wanneer u ouder dan 18 jaar bent, kunt u uw huisarts om een psychologische behandeling vragen. De huisarts bespreekt of uw klachten verholpen kunnen worden door begeleiding van de praktijk ondersteuner binnen de huisartspraktijk (POH). Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Mochten uw klachten wijzen op een duidelijk eigen problematiek, zoals gediagnostiseerd volgens de DSM IV, dan krijgt u een verwijsbrief voor hulp binnen de GGZ.
De praktijk biedt eerstelijns Basis psychologische hulp aan. Dit betekent dat u een kort (300 minuten), midden (500 minuten), of meer intensief behandeltraject (750 minuten) krijgt aangeboden op grond van uw klachten en uw hulpvraag. Wanneer uw klachten meer chronisch van aard zijn of binnen de zogenoemde AS II problematiek vallen, wordt met u overlegd of u gebaat bent bij hulpverlening vanuit de tweedelijns GGZ, waar men langer (tot 6000 minuten) en/of met meer medewerkers therapie kan bieden.

Zowel bij de start van de behandeling als bij de afsluiting van het behandeltraject wordt er samen met u een verslag voor de huisarts opgesteld, waarin de behaalde doelen worden besproken. Soms is een vervolgtraject van uw behandeling zinvol als u nieuwe doelen hebt. Dit bespreekt u met uw huisarts. Naast de psychologische hulp, worden ehealth programma’s ingezet. Ook kan er voor gekozen worden om psychosomatische oefentherapie aan te vragen om de lichamelijke klachten en spanningen sneller te verminderen.
De praktijk werkt samen met huisartsenpraktijken in Borne, Almelo en Bathmen. Er is desgevraagd de mogelijkheid tot collegiaal overleg met uw eigen huisarts of de POH vooraf, tijdens of na de behandeling. Ook heeft de praktijk een goede sociale kaart van de tweedelijns instellingen in de regio en wordt u desgewenst ondersteund bij het aanmelden bij deze instanties.

Cognitieve gedragstherapie

Het verminderen van klachten en problemen

Problemen overwinnen, via de gedachten en met oefeningen weer grip krijgen op je eigen gedrag en gevoel.

De afgelopen jaren heeft de cognitieve gedragstherapie zich bewezen als een effectieve methode voor uiteenlopende problemen. In de therapie wordt gekeken hoe de klachten uw leven beïnvloeden en welke oplossingen er te vinden zijn om de problemen het hoofd te kunnen bieden.
Op een nuchtere en positieve wijze wordt er naar toe gewerkt weer grip te krijgen op de eigen gedachten en het leven van alle dag. Binnen de therapie wordt er oplossingsgericht gewerkt, met oog voor het systeem rondom de persoon. Doel is om de functie die het probleemgedrag heeft gekregen te verminderen en de mogelijkheden die u als persoon heeft weer ten volle te benutten. Meer info: www.vgct.nl
Naast gesprekken bestaat de behandeling uit consultatie via de mail en telefoon. Ook kunt u in overleg starten met een ehealth programma voor bijvoorbeeld het verminderen van angstklachten, omgaan met depressieve gevoelens of problemen met slapeloosheid.

Kinder- en jeugdpsychologie

Als opvoeden en opgroeien lastig verloopt

Eten, slapen, luisteren, spelen, een eigen wil ontwikkelen, angst of verdriet overwinnen, specifieke problemen?

Wat past bij de gewone ontwikkeling van een kind en jongere? Is het verstandig om een psycholoog in te schakelen? Veel ouders twijfelen wel eens of zij het goed doen. Opvoeden is regelmatig een opgave. Soms tasten ouders in het duister over wat er met hun kind aan de hand is en zoeken zij antwoord op deze vraag.
In andere situaties zijn de problemen duidelijk, maar vragen ouders en leerkrachten zich af wat zij aan de problemen kunnen doen.
Binnen de praktijk wordt met de ouders en hun kinderen gekeken wat de klachten zijn. Hoe gaat iedereen met elkaar om? Hoe gaat het op school en in het contact met anderen? Zijn er gedragsproblemen of angsten door een traumatische ervaring, handicap van het kind of problemen op school? Of zijn er speciale omstandigheden in het gezin, zoals een echtscheiding, een overlijden van een ouder, ADHD of autisme, onverwerkte rouw, of adoptieproblematiek, waar het kind of de jongere last van heeft?

Binnen de therapie wordt gekeken naar wat er al geprobeerd is om de problemen op te lossen. Er wordt gezocht naar afspraken en technieken die een uitkomst kunnen bieden. Naast individuele therapie, onderzoek en ouderbegeleiding wordt er indien gewenst een groepstherapie of lotgenotengroep gestart. De hulp wordt sinds januari 2015 vergoed vanuit de gemeente na een verwijzing vanuit de huisarts of een beschikking via de wijkcoach.

Traumabehandeling

EMDR, een non-verbale techniek voor traumaverwerking

Lichamelijke stressklachten, zoals onrust, nachtmerries, hartkloppingen, een kort lontje, herbelevingen, angsten en vermijding kunnen wijzen op een Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS). Vaak weten mensen nog goed wanneer de klachten zijn ontstaan.
Een bewezen behandeling voor PTSS is EMDR. De EMDR behandeling (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is ontdekt in de VS en wordt ook in Nederland ingezet als techniek om traumatische ervaringen te verwerken. Problemen die te maken hebben met eerdere trauma’s worden heel gericht aangepakt. Dankzij de EMDR techniek in combinatie met de kennis uit de cognitieve gedragstherapie kunnen mensen sneller tot nieuw zelfvertrouwen komen. Afhankelijk van de zwaarte van de aangemelde problematiek kan het aantal sessies voor de therapie sterk variëren. Soms zijn er maar enkele sessies nodig. Andere keren passen de technieken binnen een bredere, langer durende therapie. Bij de kennismaking wordt met u ingeschat welke therapievorm het beste bij u past en hoe lang de therapie zal duren.
Binnen de praktijk kunnen mensen van alle leeftijden traumabehandeling krijgen. Zowel baby’s, kleine kinderen, als jongeren, volwassenen en ouderen. Ook met een lichamelijke of geestelijke beperking kunt u de therapie volgen. De therapie werkt regelmatig zelfs sneller bij hele jonge kinderen en bij mensen met een aan autisme verwante stoornis, of mensen met een licht verstandelijke beperking.

Wanneer er sprake is van meer chronische traumatische ervaringen, of van hechtingsproblemen, zoals bij adoptie of vroegere mishandeling, ernstige pestervaringen of verwaarlozing kan het zinvol zijn om meer intensieve hulp aan te vragen binnen de Specialistische GGZ. Ook bij deze ervaringen kunt u zien of de EMDR therapie u bij uw klachten helpt. Voor meer info: www.emdr.nl

Video’s over de belangrijkste klachten waar mensen mee kampen

Psychosomatische oefentherapie

Wat zijn psychosomatische klachten?

De Psychosomatische Oefentherapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en het versterken van de persoonlijke kracht en kwaliteit. Samen met u gaat de therapeut op zoek naar de oorzaak van uw klacht(en).

Herkent u meerdere van onderstaande signalen van stress, dan is psychosomatische oefentherapie wellicht iets voor u.

Lichamelijke symptomen van stress: aanhoudende moeheid, slaapproblemen, gespannen nek-schouder-of armspieren, spanningshoofdpijn, lage rugpijn, misselijkheid, maag-darmstoornissen, verminderde weerstand, pijn/druk op de borst, hartkloppingen, benauwdheid, duizeligheid, verhoogde bloeddruk.

Psychische symptomen van stress: niet meer tot rust kunnen komen, gejaagdheid, concentratievermindering, vergeetachtigheid, piekeren, besluiteloosheid, prikkelbaarheid, irritatie, somberheid, angst, niet meer kunnen genieten, lusteloosheid, desinteresse, onzekerheid, verminderd zelfvertrouwen.

Gedragsmatige symptomen van stress: minder presteren, meer fouten maken, chaotisch gedrag, uitbarstingen van woede of huilbuien, bijna ongevallen, meer roken, overmatig alceholgebruik, toegenomen gebruik van slaap-en kalmeringsmiddelen, vermijden van sociale contacten.

Mijn specifieke aandachtsgebieden binnen de Psychosomatische Oefentherapie zijn:

Rouw en Verliesverwerking

De meeste mensen doorlopen het rouwproces met hulp en aandacht vanuit de omgeving zonder professionele hulp en houden er geen langdurige of chronische klachten aan over. Voor die mensen die wel langdurige-en/of psychosomatische klachten behouden door het vastlopen in het rouwproces(onverwerkte rouw, ontkennen van verdriet, niet-accepteren van verlies, overspoeld worden door verdriet) is de Psychosomatische Oefentherapie een effectieve behandelmethode gericht op verliesverwerking, verliescommunicatie en therapeutisch lichaamswerk.

Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten, ook wel SOLK genoemd.

Bij medisch onderzoek zijn er geen lichamelijke afwijkingen en/of ziekten te vinden, de klacht is niet objectiveerbaar. Sommige mensen zijn dan gerustgesteld en kunnen weer goed functioneren, soms verdwijnen de klachten in de loop der tijd. Vaak is er ondersteuning en begeleiding nodig om de factoren op te sporen die de klachten veroorzaken/instandhouden/verergeren. Door bewustwording en gedragsverandering kunnen de klachten verdwijnen/verminderen waardoor u weer beter kunt functioneren.

Psychosomatische Oefentherapie is voor SOLK klachten een effectieve behandelmethode.

Slaaptherapie

Goed slapen is een belangrijk element in het creëren van de juiste balans in uw leven

Heb je moeite met inslapen, doorslapen, slaap je te vaak, te lang of te kort? Heb je last van vermoeidheidsklachten, overmatige slaperigheid, concentratieproblemen, vergeetachtigheid of piekeren, dan kun je baat hebben bij behandeling door een slaapoefentherapeut.

Wanneer je slecht slaapt of slaap tekort komt, heb je hier last van in jouw dagelijks functioneren. Chronische slapeloosheid heeft gevolgen voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat het leidt tot een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, diabetes type II, overgewicht, Alzheimer, borstkanker, chronische pijn, angst, depressie en (verkeers)ongevallen. Oefentherapeuten richten zich met name op ‘zachte’ slaapproblemen, zoals insomnia, hypersomnia en bioritmeproblematiek.

Slaapproblemen kunnen meerdere oorzaken hebben en daarom zoekt de oefentherapeut met jou naar oorzaken op biologisch, psychologisch en sociaal vlak. Daarnaast kan sprake zijn van kwetsbaarheidsfactoren en/of in stand houdende factoren. Slapeloosheid heeft een grote gedragsmatige component.

Een oefentherapeut helpt mensen door middel van bewustwording en gedragsverandering. Zo richt de behandeling zich op het doorbreken van de vicieuze cirkels waarin je bent terechtgekomen. Je krijgt ademhalings- en ontspanningsoefeningen, psycho-educatie en slaaphygiëne adviezen, je verbetert jouw zelfbewustzijn, leert ontspannen en focussen en het hoofd ‘uit’ zetten. Door cognitieve gedragstherapie leer je weer positief of neutraal te denken en handelen.

Heb je ook zo’n zin om weer heerlijk te kunnen slapen? Neem dan contact op! Behandelkosten worden conform de polisvoorwaarden vergoed.

Oefentherapie Cesar & Bekkentherapie

Oefentherapie Cesar & Bekkentherapie

EMDR

Rian Hesselink is EMDR practitioner i.o. en zal binnenkort aangesloten zijn bij de Samenwerkende EMDR therapeuten na het afronden van het supervisie traject.

Wat is EMDR?

EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” en is een volwaardige en effectieve psychotherapeutische behandelmethode. Letterlijk vertaald betekent het: “door oogbeweging opnieuw beleven van de ingrijpende gebeurtenis(sen), deze ontlading verwerken van de emotionele reacties “. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft wordt binnen de psychiatrie traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan later een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terug brengen. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

Behandelmethode

Deze behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast binnen onderzoek sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met snelle beurtelings links en rechts stimulatie via visuele-, auditieve – en kinesthetische stimulatie. Zo wordt de informatieverwerking in het gestimuleerd waarmee de gestagneerde verwerking alsnog kan plaatsvinden.

Wetenschappelijk Onderzoek

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR en de resultaten hebben aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen. Mensen zijn vaak na een aantal sessies in staat hun leven zonder nare herinneringen of reactie op te pakken. Ook bij kinderen en jongeren zijn de uitkomsten veelbelovend. Klachten verminderen of verdwijnen en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is. Belangrijke is dat de behandelaar ruim voldoende ervaring heeft in psychotherapeutische behandelingen en gecertificeerd EMDR behandelaar is.

Wanneer EMDR?

Een kleine greep uit de klachten die met EMDR al succesvol zijn behandeld.

 • Nare ervaringen uit het verleden
 • Traumatische ervaringen
 • Ongedefinieerde angstklachten
 • Ongedefinieerde gevoelens
 • Nachtmerries
 • Oorlog, geweld, overval ervaringen
 • Angstgerelateerde gevoelens
 • Zelfbeeld klachten
 • Zelfvertrouwen klachten
 • Paniekaanvallen
 • Allerlei angsten en fobieën
 • Depressieve klachten
 • Volwassenen, jongeren, kinderen

EMDR is een methodiek waar de therapeuten gebruik van maken naast hun eigen specialisaties. Dat kan zijn psychosociale therapie, psychotherapie, hypnotherapie, coaching, praktijkondersteuner, enz. Zo kunnen klachten die erg op elkaar lijken toch op meerdere manieren behandeld worden. Belangrijk in de therapie is om samen te kijken waar de klachten ontstaan zijn of wat de gebeurtenis of gevoelens nu met je doen. Samen met de therapeut wordt gezocht naar de mogelijke oorzaak. ook als er geen duidelijke oorzaak is maar wel de klachten, dan kan EMDR succesvol toegepast worden en wordt er samen met de therapeut een behandelplan opgesteld. Door de klacht vanuit meerdere mogelijkheden te benaderen is de kans op het verminderen van de klachten groot.

Hoe werkt EMDR?

Dat EMDR werkt bij nare herinneringen, bij nare gevoelens of trauma’s lijdt geen twijfel. Er bestaan inmiddels meer dan 23 gecontroleerde wetenschappelijke onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Dit maakt EMDR op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van traumatica. Kort geschetst houdt de geprotocolleerde behandeling het volgende in:

De Therapeut

De therapeut zal vragen de nare herinnering(en) te beschrijven (vertellen) waarbij mogelijke bijbehorende beelden, gedachten of gevoelens, die met de hulpvraag betrekking hebben besproken worden. Deze informatie is nodig om de juiste EMDR methodiek toe te passen. Gevraagd zal worden om de ervaringen vanuit het “hier en nu” te belichten en te bespreken of er en welke emotionele gevoelens deze ervaringen nog hebben. Na alles goed in kaart te hebben gebracht zal er met het verwerkingsproces gestart gaan worden. Dit informatie verwerkingssysteem in het brein wordt gestimuleerd door met de ogen de hand van de therapeut te volgen of door bilaterale audio stimulatie (toon-klikjes via de koptelefoon). Soms zal de therapeut op de knieën of handen zachte tikjes geven. Uiteraard enkel en alleen met toestemming. Na het behandelplan besproken te hebben zal de therapeut uitleg geven hoe hij of zij werkt en geeft altijd een korte uitleg of de werking van het brein en EMDR.

De EMDR Procedure

De EMDR procedure brengt doorgaans een afwisseling van gedachten, beelden en gevoelens op gang waarbij deze ook gepaard kunnen gaan met lichamelijke reacties en sensaties. De cliënt wordt na elke bilaterale set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering van dat moment, waarna er een nieuwe set bilaterale stimulatie volgt. De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het voordeel van EMDR is dat de traumatische ervaring niet verteld hoeft te worden en dat de herbeleving plaatsvindt onder begeleiding van een vakbekwame therapeut in een veilige omgeving. De EMDR behandeling zal doorgaans dertig tot negentig minuten in beslag kunnen nemen. Daar ieder brein een eigen verwerkingsmechanisme heeft kan de therapeut onmogelijk vooraf bepalen hoelang een sessie duurt en hoeveel er nodig zijn. Gemiddeld zal een sessie ongeveer één uur duren en heeft men twee tot zes sessies nodig bij enkelvoudige problematiek. Het is noodzakelijk dat de therapeut minimaal drie afspraken boekt en dat je als cliënt altijd naar een vervolgafspraak komt ook al is er geen reactie meer. De therapeut dient altijd een sessie volledig te behandelen, mag de sessie niet afbreken door tijdgebrek of anders en dient de sessie positief afgerond te worden. Dit wordt bereikt door het juist toepassen van het EMDR protocol waar al onze behandelaren in getraind zijn.


Binnen Top-psyso zijn vier Basis GGZ psychologie praktijken gehuisvest. Psychologie Praktijk BJ Brinkman en De Praktijk voor Psychologische Hulpverlening José Steinbusch bieden beide behandeling aan zowel kinderen en jongeren als aan volwassenen.

De twee praktijken hebben voor 2019 contracten met alle zorgverzekeraars, te weten Menzis, DSW, Zilveren Kruis, Interpolis, CZ, Friesland, Eno, Salland, VGZ, Univé en Multizorg.

Bij de cliënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis, VGZ en CZ is een triage, het invullen van een screeningsvragenlijst onderdeel van de start van de behandeling.
Voor jongeren tot 18 jaar wordt de psychologische hulp sinds 1 januari 2015 vergoed vanuit de gemeente. De praktijken hebben contracten met de 12 gemeenten van Samen 12 en de 11 gemeenten van de regio IJsselland. De gemeente Almelo en Hof van Twente zijn niet meer gecontracteerd.

De Praktijk voor Psychologische Hulpverlening Martin Heutink en Psychologie Praktijk Walbeek werken uitsluitend voor volwassenen en op restitutiebasis. Zij hebben dit jaar geen contracten met de zorgverzekeraars, maar u kunt een deel van de therapie vergoed krijgen via uw zorgverzekering.

De psychologen zijn geregistreerd bij het landelijke beroeps register (BIG) en lid van de verenigingen NIP, VGCt en EMDR.

Wat betreft de wachtlijst voor de psychologische hulp wordt het systeem gehanteerd van direct plek, of direct doorverwijzen. Telefonisch wordt met u meegekeken waar u het beste terecht kunt.

Wanneer u ook lichamelijke klachten heeft, zoals pijnklachten, slaapproblemen, hyperventilatie, duizeligheid, tinnitus of stress wordt een samenwerking met de psychosomatische oefentherapie gezocht. Hier kunt u vaak op korte termijn terecht.

De praktijk is in Borne, aan het Theresiaplein 1a-23 en alle werkdagen geopend van 8:00 tot 18:00 uur. Voor psychosomatiek kunt u ook in de avonduren terecht.

Psychologie Praktijk BJ Brinkman is daarnaast op de dinsdag, woensdagochtend en donderdagochtend geopend aan de Oerdijk 222 in Okkenbroek. Hier kunt u ook om de week terecht op de donderdagavond en in overleg op de zaterdag.

De overige praktijken zijn ook bereikbaar in Delden en Lochem. Telefonisch consult en contact via de mail is dagelijks mogelijk. De adressen en nummers vindt u bij informatie en contact.

Voor meer informatie over de standaard van waaruit gewerkt wordt: zie de volgende websites; behandelhulp.nl, thuisarts.nl en de website van het Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie NedKAD.nl.

Binnen de Psychologie Praktijk BJ Brinkman wordt de behandeling uitgevoerd met individuele gesprekken. contact via een eigen mailomgeving, de portal genoemd, en telefoon. Ook kan er passend bij de klachten en doelen van een cliënt besloten worden om aanvullend een e-health programma thuis uit te voeren. Deze programma's zoals Fearfighter en Grip op je Dip zijn vanuit de praktijk ingekocht bij Telepsy en New Health Collective (voorheen Mental Share Direct). De ervaring is, dat het prettig is om tijdens of bij de afronding van de individuele behandeling thuis aan de hand van de programma's met de geleerde vaardigheden te oefenen.

Clientervaringen

De praktijk is altijd geïnteresseerd in uw reactie en feedback. U ontvangt hiervoor digitaal de CQ als tevredenheidsvragenlijst. Wij hopen, dat u deze in zult vullen, zodat wij u en anderen goed van dienst kunnen zijn.

De volwassen cliënten waarderen van 1 januari 2018 tot 31 december 2018 de hulp vanuit de Psychologie Praktijk BJ Brinkman op de CQ gemiddeld met een 8,8 (score range 6 tot 10).

De uitkomsten wijzen er op, dat veel cliënten zich gehoord en geholpen voelen binnen de praktijk. Speerpunten voor de komende periode zijn het geven van meer informatie over patiëntenverenigingen en over de resultaten die van de behandeling te verwachten zijn. Daarnaast zal de praktijk steeds meer gaan werken met tussentijdse metingen van de klachten, tevredenheid en effectiviteit.

Psychosomatiek Therapie is het vangnet tussen de fysiotherapeut en de psycholoog.
Spanningsklachten en onverklaarbare lichamelijke klachten zoals bijvoorbeeld hyperventilatie, burnout, maag- darm problemen, spanningshoofdpijn, angstklachten, of een gevoel van disbalans, worden breder aangepakt dan door een reguliere fysiotherapeut of oefentherapeut en meer praktisch benaderd dan door een psycholoog. Dit type klachten zijn het meest op hun plaats bij de psychosomatiek therapeut.

De Psychosomatiek Therapeut is een 6 jaar HBO geschoolde en geregistreerde therapeut. Hij/Zij behandelt zowel uw lichamelijke als psychische klachten. Hiervoor gebruikt ze therapeutische gesprekken in combinatie met lichaamsgericht werken, zoals ontspannings- en ademhalingstherapie, massage, communicatie-technieken, haptonomische methoden, time- en stressmanagement en assertiviteitstraining.
Het doel van de behandeling is om uzelf te hervinden en uw klachten te verhelpen. Weer in balans terug te komen middels nieuwe inzichten en nieuwe gedragspatronen die eerder niet binnen uw bereik lagen.

Wat zijn psychosomatische klachten?

“Psycho” staat voor geest en “soma” staat voor lichaam. Psychosomatische klachten bestaan dus uit een combinatie van geestelijke en lichamelijke klachten zoals hieronder beschreven. Psychosomatische therapie grijpt zowel in op lichamelijke als op psychische klachten.

Lichamelijke Klachten
 • gespannen, rusteloos, opgejaagd voelen
 • trillen, tintelingen
 • 3 algemene vermoeidheid
 • pijnlijke spieren
 • gespannen nek / schouderspieren
 • hoofdpijn
 • pijn laag in de rug
 • buikpijn / maagpijn
 • moeilijk inslapen / vroeg wakker worden
 • benauwdheid
 • druk op de borst
 • duizeligheid
 • misselijkheid
 • hartkloppingen
 • overmatig transpireren.
Psychische Klachten
 • lusteloosheid en geestelijke vermoeidheid
 • prikkelbaarheid, onrust, gejaagdheid, overactief zijn
 • het gevoel hebben uit balans te zijn
 • concentratiestoornissen, piekeren, verminderd geheugen
 • snel geirriteerd zijn
 • neerslachtigheid, somberheid
 • angstgevoelens, onzekerheid
 • neiging om moeilijke situaties te vermijden
 • niet meer kunnen genieten en ontspannen
 • sneller geëmotioneerd raken
 • twijfelen aan eigen capaciteiten
 • onvoldoende greep op eigen leven hebben
 • overmatig eten, roken en alcoholgebruik.
Een psychosomatische behandeling bestaat uit:
 1. Therapeutische gesprekken, met als doel de problemen helder te krijgen, deze te verwerken en indien mogelijk op te lossen of beter te hanteren.
 2. Cognitieve gedragstherapie, waardoor u meer inzicht krijgt in uw gedachten, emoties en handelen en leert er beter mee om te gaan.
 3. Therapeutisch lichaamswerk, door middel van ontspannings-, adem-en aandachtstraining en expressieoefeningen leert u weer in balans, tot rust en in uw kracht te komen.

Psychosomatiek therapie is wel direct toegankelijk doch het geniet de voorkeur een verwijsbrief van uw huisarts of specialist mee te nemen.

Contact

Neem telefonisch via 06-23159877 of via de telefoniste op 085-3037868, of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. contact met mij op om meer te weten te komen of om een afspraak te maken.

Psychomotorische Kindertherapie

Psychomotorische Kindertherapie “PMKT” is therapie gericht op kinderen van wie de ontwikkeling stagneert en waarbij de stagnatie zichtbaar is in het gedrag dat zij laten zien.

Alles wat een kind meemaakt in positieve en negatieve zin, bepaalt hoe het zich cognitief, motorisch, emotioneel en sociaal ontwikkeld. Deze ontwikkeling is zichtbaar op de manier waarop een kind zich beweegt en manifesteert in de wereld.

Zoekt u een kindertherapeut in Overijssel en woont u in de gemeente Almelo , Ambt Delden , Borne , Dinkelland , Enschede , Hengelo , Hof van Twente , Oldenzaal , Tubbergen?

Neem contact op met Carry Lubbers, pmt voor kinderen. Telefonisch via 06-24621441 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top Psyso

Theresiaplein 1a-23
7622 HK Borne
Tel: 085-3037868
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top Psyso